Våre tjenester innen taktekking

Alt innen taktekking

Vi utfører oppdrag på eneboliger, terrasser og garasjer

Nybygg

På nybygg utfører vi taktekking på eneboliger, terrasser og garasjer. Vi tekker takbelegg med asfalt og PVC takbelegg, i tillegg til membraner og radonsikring der det er behov.

Rehabilitering

Ettersyn og vedlikehold av tak er avgjørende for levetiden til taket. Vi tar alle oppdrag innen rehabilitering av tak på eneboliger, terrasser og garasjer.

Serviceavtale

Ved å inngå serviceavtale med oss sørger vi for at taket ditt blir sjekket årlig - eventuelt etter andre avtalte intervaller. Under disse befaringene kan vi avdekke svakheter, skader eller andre kritiske forhold.

Tilstandsrapport

Er du usikker på hvordan tilstanden på taket ditt er? Da anbefaler vi en tilstandsrapport. Vi gir deg en utfyllende situasjonsbeskrivelse av taket og hva som bør utbedres. En tilstandsrapport trygger dine verdier.